Akce ve městě + přidat bezplatně akci

Zásady ochrany osobních údajů

Provozujeme online službu www.menicka.cz, která poskytuje uživatelům tipy a doporučení ohledně gastronomických zařízení. Naše služby jsou vlastněny a provozovány společností Meníčka.cz s.r.o. se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: C 263059 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 05399726. Návštěvou našich webových stránekwww.menicka.cz a souvisejících aplikací, ať už v počítači, telefonu, tabletu nebo obdobném zařízení, přijímáte níže popsané postupy. Při procházení našich webových stránek pracujeme s vašimi osobními údajiv souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Vyvíjíme pro Vás, a prostřednictvím webových stránek dostupných na adrese www.menicka.cz Vám poskytujeme, službu spočívající ve zpřístupnění uživatelského rozhraní webové aplikace Menicka.cz, která obsahuje zejména aktuální nabídky restaurací z Vašeho okolí. Ta je v základním rozsahu zcela zdarma a dostupná na našich stránkách pro všechny návštěvníky.

Zpracovávané údaje

 • Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky restaurací z Vašeho okolí, anonymizovaného zjišťování návštěvnosti internetových stránek za účelem zkvalitňování poskytované služby a nabízení relevantního obsahu pro Vás, zobrazovaní reklam na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka.

Polohové služby

 • Veškeré nabídky na www.menicka.czjsou lokalizované, proto si můžete jednoduše zvolit preferovanou lokalitu.
 • Základní lokalita je Vám nastavena webovým prohlížečem či pomocí IP adresy. Tato poloha se mění na základě toho, odkud naše stránky sledujete, a proto mohou být zobrazené nabídky nepřesné.
 • V případě, že si aktivujete ukládánílokality, my si ji uložíme a budeme vám ukazovat pouze ty informace, které se váží k této lokalitě.

Údaje získané na základě používání webových stránek a cookies

 • Abychom vás neobtěžovali irelevantní reklamou, používáme pro zlepšování webových stránek a cílení reklamy informace o tom, které webové stránky jste si prohlédli.
 • V případě, že máte na svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím tohoto principu.
 • Na základě všech sesbíraných datových vstupů získáváme statistiky, cílení reklamy, analýzy a reporty o chování uživatelů.

Jak dlouho s údaji pracujeme

 • Údaje získané pro marketingové účely zpracováváme po celou dobu trvání vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci jejich nastavení na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.
 • Obchodní sdělení vám budeme zasílat pouze do okamžiku, dokud jej budete mít zapnuto ve svém uživatelském nastavení nebo dokud nezrušíte jeho odběr přes odkaz v patičce, který je součástí každého sdělení.
 • Údaje z technické podpory ukládáme, dokud nepožádáte o jejich smazání.

Zabezpečí vašich osobních údajů

 • Při uchovávání a zpřístupňování vašich osobních údajů dodržujeme přísné bezpečností postupy a údaje chráníme před náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením. Data, která nám poskytujete, jsou chráněná pomocí technologie SSL (SecureSockerLayer). SSL je standardní metoda šifrování osobních údajů.

Změna zpracování dat

 • Změnu zasílaných sdělení a sběru dat můžete provést vždy v zápatí zaslaných e-mailů, nebo na kontaktním emailu: podpora@menicka.cz, případně menicka@menicka.cz.

Datum účinnosti: 01.06.2020

© Meníčka.cz, s.r.o.